Nyilvántartásba vételi szám: E-000670/2014

1119 Budapest, Tétényi út 79. 1. em.

Tel.  (06-1) 270-34-73 

e-mail: iroda@okker.hu

 

Kezdőlap
Munkatársak
Elérhetőségek
Engedélyezett képzéseink
GINOP 6.1.2

A hagyományőrzés, hagyományápolás, hon- és népismeret tanításának módszertani lehetőségei a köznevelésben - az élménypedagógia, drámapedagógia, kooperatív csoportmunka és a projektmódszer jegyében multimédiás használati eszközök alkalmazásával

Alapítási engedély száma: 82/305/2012

Nyilvántartási száma: D/1756/2013

A jelentkezési lap letölthető innen!

A képzés résztvevői az új nemzeti alaptantervben kiemelt területként szereplő hagyományőrzés, hagyományápolás, hon - és népismeret közvetítéséhez különböző korcsoport számára kapnak módszertani segítséget. Megismerkedhetnek az élményszerű pedagógia, drámapedagógia, kooperatív csoportmunka és a projektmódszer jegyeivel, multimédiás használati eszközök alkalmazásával.

A képzés változatos módszertani eszközök alkalmazásával, multimédiás eszközök bemutatásával épít hidat a digitális nemzedék és őseink kulturális emlékei, népünk hagyománya között.  

A képzésen részt vevők egyénileg és/vagy csoportmunkában dolgozzák fel a hagyományőrzés, hagyományápolás, hon– és népismeret egy – egy kiemelt témakörét a képzésen bemutatott módszertani eszközök felhasználásával.


A továbbképzés célja:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők:

 • ismerjék meg a magyar nemzeti kulturális örökség, erkölcs és értékrend átadásának modern módszertani eszközökkel történő lehetőségét,
 • ismerjék meg a szülőföld hagyományainak, a hazaszeretet megerősítésének, az egészséges nemzeti identitástudat kialakításának módját iskolarendszeren belül és azon kívül is,
 • ismerjék meg a nemzeti kulturális örökségünket őrző múzeumok köznevelési rendszerben történő hasznosításának lehetőségeit, 
 • váljanak képessé hagyományőrzési, hagyományápolási, hon-és népismereti profillal rendelkező muzeális intézményekkel történő együttműködésre,a múzeumi gyűjtemény anyagán alapuló foglalkozások kivitelezésére,
 • ismerjék meg nemzeti értékeink közvetítésének módszertani lehetőségeit iskolarendszeren belül és azon kívül: az élményszerű tanulás, drámapedagógia, kooperatív csoportmunka, projektmódszer valamint multimédiás használati eszközök alkalmazásával,


A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:

A képzésen résztvevő:

 • legyen képes a hagyományőrzés, hagyományápolás, hon - és népismeret közvetítésére az új nemzeti alaptanterv alapján különböző korcsoport számára,
 • ismerje a magyar nemzeti kulturális örökség, erkölcs és értékrend átadásának modern módszertani eszközökkel történő lehetőségeit,
 • ismerje a szülőföld hagyományainak, a hazaszeretet megerősítésének, az egészséges nemzeti identitástudat kialakításának módját iskolarendszeren belül és azon kívül is,
 • ismerje a nemzeti kulturális örökségünket őrző múzeumok köznevelési rendszerben történő hasznosításának lehetőségeit, 
 • legyen képes hagyományőrzési, hagyományápolási, hon-és népismereti profillal rendelkező muzeális intézményekkel történő együttműködésre, a múzeumi gyűjtemény anyagán alapuló foglalkozások kivitelezésére,
 • ismerje nemzeti értékeink közvetítésének pedagógiai módszertani lehetőségeit iskolarendszeren belül és azon kívül: az élményszerű tanulást, drámapedagógiát, kooperatív csoportmunkát, projektmódszert valamint multimédiás használati eszközök alkalmazását,


A tanfolyam a következő egységekből áll:

Tanfolyami
egység

Az egység témája

1. egység

(0,5 óra)

Ismerkedés, bemutatkozás: Csoportszabályok megfogalmazása.A program felépítésének és követelményeinek ismertetése.

2. egység

(15 óra)

Hagyományőrzés, hagyományápolás, hon- és népismeret, mint kiemelt terület oktatása - az új nemzeti alaptanterv szerint: Mi az iskola feladata a nemzeti kultúra szellemiségének megőrzése érdekében? Milyen értéket tud átadni illetve közvetíteni az

iskola, iskolarendszeren belül és azon kívül? A földünk és környezetünk műveltségi területen belül a hon- és népismeret, mint kiemelt terület oktatása az új nemzeti alaptanterv alapján. Köznevelésben megvalósítható élményszerű egyéni és közösségi tevékenységek, programok. Hon és népismeret tanítása tanórán és tanórán kívüli. Hon- és népismeret, a hétköznapok rendje tananyag feldolgozása drámapedagógiai módszerrel. Örökségünk, hagyományaink témakör feldolgozása projektmódszerrel.

3. egység

(8 óra)

Múzeumon és annak gyűjteményén alapuló a köznevelést kiegészítő programok: Múzeumokban megvalósult projektek programok bemutatása. A múzeumok szerepe a hagyományápolás, hagyományőrzés, hon és népismeret területén.

4. egység

(6 óra)

A néphagyomány, népi kultúra hon és népismeret kutatását, felfedezését, feltárását segítő módszerek: Projektmódszer alkalmazásával egy múzeumi gyűjtemény anyagának feldolgozása. Kooperatív csoportmunkával magyar népzenei hangszerek feldolgozása. Néphagyomány, kultúra ápolása élményszerű pedagógiai módszer alkalmazásával az óvodától a középiskoláig.

5. egység

(0,5 óra)

A tanfolyam zárása: A hallott ismeretekhez kötődő tapasztalatok összegzése, megvitatása. A saját pedagógiai tevékenységből származó tapasztalatok, példák, párhuzamok megosztása, kiemelése. Tanfolyamzárás, értékelés.


A tanúsítvány kiadásának feltétele:

A képzésen való minimum 90%-os részvétel, egy reflexiós levél és egy záró dolgozat elkészítése.

1. Feladat: I. reflexiós levél elkészítése.

A reflexiós levél elkészítésének célja: a résztvevő összegezze a képzés során szerzett tapasztalatait, adjon számot az adott tananyag elsajátításáról. Terjedelem maximum 1 A/4 oldal.

2. Feladat: Záró dolgozat készítése

Egy 5 alkalmas (5 x 45 perc) foglalkozás tervének a részletes kidolgozása (Pl.: tanóra, szakkör, műhelyfoglalkozás, kutatás, felfedezés, múzeumlátogatás, projektmunka, filmkészítés stb.) úgy, hogy annak fókuszában nemzeti kulturális örökségünk megőrzésének tisztelete és ápolásának szellemisége álljon.
Az 5 alkalmas (5 x 45 perc) foglalkozás tartalmazza az alábbi elemeket:

 • 5 alkalmas (5 x 45 perc) foglalkozás terve, választott módszertani megjelöléssel
 • multimédiás eszközök használata (Pl.: film, video, CD, hanglemez, virtuális múzeumok anyaga, internet stb.), 
 • múzeum és / vagy hagyományt őrző, hagyományt ápoló hely, vagy személy/ személyek látogatásának terve
 • irodalomjegyzék

A dolgozat terjedelme maximum 5 A/4 oldal.


Az értékelés szempontjai:

A dolgozat tartalmazza az alábbi előre megadott elemeket

I.) az 5 alkalmas (5x 45 perc) foglalkozás tervét a választott módszertani megjelöléssel,

II.) a multimédiás eszközök használatát (Pl.: Film, video, CD, hanglemez, virtuális múzeumok anyaga, internet stb), 

III.) a múzeum és / vagy hagyományt őrző, hagyományt ápoló hely, vagy személy/ személyek, esemény látogatásának tervét,

IV.) irodalomjegyzéket.


Minősítés: megfelelt, nem felelt meg, kiválóan megfelelt
 

Záró dolgozat benyújtási ideje: a tanfolyam befejezését követő 8. munkanapig.


A jelentkezés feltételei:

Egyetemi vagy főiskolai szintű, bármely szakos pedagógus végzettség, továbbá alapfokú számítógépes ismeretek. A jelentkezési lap letölthető innen!

 

Tájékoztatjuk, hogy a tanfolyam elvégzése után a tanúsítvány kiállítása munkakör betöltésére, tevékenység folytatására önmagában nem jogosít!

 

A tanfolyammal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Ali Györgyitől kérhető az OKKER Oktatási Zrt.  06-1/270-3473-as telefonszámán, vagy e-mailen Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 

 
© 2019 Okker Zrt.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.