Nyilvántartásba vételi szám: E-000670/2014

1119 Budapest, Tétényi út 79. 1. em.

Tel.  (06-1) 270-34-73 

e-mail: iroda@okker.hu

 

Kezdőlap
Munkatársak
Elérhetőségek
Engedélyezett képzéseink
GINOP 6.1.2

Új oktatásszervezés a közoktatási intézményekben: a projektpedagógia, a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli szervezése, és a tantárgytömbösített tanulásszervezés bevezetésének vezető feladatai

Alapítási engedély száma: 100 004/31/2011

Nyilvántartási száma: D/758/2011

A jelentkezési lap letölthető innen!

A ma jellemző frontális és zömmel lexikális ismeretközlő eljárásokat fel kell váltania az iskolarendszer egészére kiterjedő, kompetenciaalapú nevelési, oktatási módszertannak. E módszertanok, tanulásirányítás-tanulásszervezés komplex megjelenési formája, mondhatnánk, valamennyit magában foglaló „eszköze” a projekt. Az elméleti és gyakorlati tudást ötvöző, a „valódi életszituációkban” is folytatott tanulás során a diákok bepillanthatnak a társadalom kulturális, politikai, gazdasági szférájába, részvételükkel az őket körülvevő valóság alakítójává válhatnak, így nyer tudásuk valódi értelmet, így tanulják meg saját élethelyzeteiket is megoldani, s eközben tanulják meg saját céljaikat is kitűzni.

A műveltségterület tantárgyi bontás nélküli és a tantárgyak tömbösített tanulásszervezése segíti áthidalni a tantárgyi széttagoltságból eredő problémákat, azaz nem utólag kell létrehozni a különböző diszciplínákban szerzett ismeretek közötti összefüggéseket, hanem természetesen jönnek ezek létre a tananyag és a tanulásszervezés komplex módszerei segítségével.

Mindhárom tanulásszervezési mód a sokrétű tevékenységrendszer biztosításával természetes közeget jelent a készség, kompetenciafejlesztéshez.

Továbbképzésünk tematikája követi azt a tanulási paradigmát, amelyre a projekt pedagógia épül: a résztvevők előzetes tudására, meglévő tapasztalatára, és ezekre épülően problémamegoldó gondolkodására épít, és figyelembe veszi az erre felépülő új egyéni tudás-, készségstruktúrákat. Hatékonynak azt a tudást tekinti, amelyet a résztvevő önmaga, vagy kooperációban együtt építenek fel. Ezt segíti a saját élményű tanulás, amely egyben az attitűdformálásnak is hatékony eszköze.


A továbbképzés célja:

A továbbképzés célja, hogy a projektpedagógia, a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli szervezésének és a tömbösített tanulásszervezés módszereinek megismerésével a vezetők felkészüljenek a kompetencia alapú oktatás alkalmazásából adódó oktatásszervezési feladatokra, ismerjék azokat a feltételeket, amelyek intézményi szinten szükségesek ezek mindegyikének, vagy egyikének beépítéséhez az intézmény pedagógiai gyakorlatába.


A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:

Ismerje a projekt, a műveltségterület tantárgyi bontás nélkül, és a tömbösítés alapvető szakmai jellemzőit. Legyen képes segíteni-támogatni, a projekttevékenységek széles körének megszervezését biztosító tanulásszervezési módokat: kooperatív tanulás, differenciált egyéni és csoportmunka, tanórán és iskolán kívüli ismeretszerzés szervezése, az iskolán kívüli szerzett ismeretek, szakértelem és szakértők tanórai felhasználását.

Tudjon stratégiát készíteni, a szervezet alapvető céljainak megfelelően, az új tanulásszervezési egység, vagy egészének bevezetésről, a beillesztéséről.

Tudja megtervezni azt a szervezeti struktúrát, illetve a meglévő struktúrák átalakítását, amelybe szervesen illeszthető az új tanulásszervezés bármelyike.

Legyen képes kialakítani azt a rendszert,(tervezés, költségvetés, információ, érdekeltség, stb.) amely biztosítja a bevezetett új elemek működését.

Tudja helyzetelemzésre épülően alakítani a nevelőtestület, és /vagy a résztvevők változással kapcsolatos viselkedését, illetve, tudjon felkészülni a változás okozta feszültségek kezelésére. A részvétel arányait, minőségét munkatársainak adottságai figyelembevételével tudja kialakítani.

Legyen képes kooperatívan működő csapatmunka kialakítására, melybe a pedagógusok, gyerekek, szülők is tartoznak.


A tanfolyam a következő egységekből áll:

Tanfolyami
egység

Az egység témája

1. egység

(9,5 óra)

Bevezetés: A továbbképzés előkészítése, bevezetése. A munka megszervezése.

A projekt, integrált tantárgyközi tömbösített tanulás elméleti háttere: A projekttel, integrált tantárgyközi tömbösített tanulással kapcsolatos ismeretek feltárása.Ráhangolódás a korszerű tanulásszervezési eljárásokra, érzelmi azonosulás, félelmek számba vétele. Az új tanulásszervezési módok elméleti háttere. A pedagógiai projektháló . A projekt, integrált műveltségterületi tervezés, tömbösítés szervezése, a végrehajtás előkészítése, lebonyolítása.

2. egység

(8,5 óra)

 

A projekt, a tantárgyköziség, és a tantárgyi tömbösítés szervezeti megoldásai.

Készség-képesség – kompetenciafejlesztés – tantárgyak tömbösítési megoldásai – tanterv – tanmenet – órák: Különböző szintű irányítási, szervezési feladatok a tömbösítés érdekében.A projekt és a tömbösített tanulás sikeres tanulást biztosító tanulási környezetének összetevői: tárgyi, szakmai feltételek.

3. egység

(12 óra)

A változások folyamata: Személyes viszony a változáshoz. A változás folyamata.

A változáskezelés: A változáskezelés dimenziói: technikai komplexitás és érzelmi töltés. A változáskezelés módszertana – erőtérelemzés.  A változáskezelés módszertana – az újszerű tanulásszervezés bevezetésében érintettek vizsgálata, feltérképezése, támogatások megszerzése a fejlesztéshez.

Az ellenállás kezelése: Az ellenállás okai.  A motiváció fogalma, lehetséges megközelítések.

Konfliktuskezelés: Konfliktuskezelési repertoár. Thomas Kilmann féle konfliktuskezelési modell.

A változási folyamat fenntarthatósága, tanuló szervezet kialakítása: A tanuló szervezetek.

A képzés zárása


A tanúsítvány kiadásának feltétele:

A továbbképzést záró dolgozattal fejezik be a résztvevők, amelynek elkészítése segíti a tanultak saját gyakorlatban történő bevezetését:

El kell készíteniük:

  • egy kész projekt és /vagy integrált-tantárgyközi és / tantárgytömbösített tanulási egység intézményi megvalósításának komplex tervét
  • intézményében a projekt és tömbösített tanulásszervezés bevezetéséhez, meg-valósításához szükséges célokat, feladatsort.

Az értékelés szempontjai: a tervek mennyire tükrözik a továbbképzés követelményeiben meghatározott pedagógiai attitűdöt, gondolkodásmódot, és felelnek meg a tartalmi és módszertani követelményeknek, mennyire sikerült az intézmény életének szerves részévé tenni a bevezetett új módszert.

 

A továbbképzésre történő jelentkezés feltétele:

Legalább 5 év pedagógiai gyakorlat. A jelentkezési lap letölthető innen!

 

Tájékoztatjuk, hogy a tanfolyam elvégzése után a tanúsítvány kiállítása munkakör betöltésére, tevékenység folytatására önmagában nem jogosít!

 

A tanfolyammal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Ali Györgyitől kérhető az OKKER Oktatási Zrt.  06-1/270-3473-as telefonszámán, vagy e-mailen Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 

 
© 2019 Okker Zrt.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.