Cégbemutató

Az OKKER Oktatási és Kereskedelmi Zrt. szerepe a felnőttoktatásban

Az OKKER Oktatási és Kereskedelmi Zrt. több mint 25 éves múltra visszatekintő oktatásszervezési és módszertani vállalkozás.
Az OKKER Oktatási Zrt. alapvető célja, hogy a továbbképzés, módszertani munka, szakértés, szaktanácsadás, konferenciaszervezés és oktatási minőségfejlesztés feladatait nagyfokú dinamikával, gyors reagáló képességgel hajtsa végre.
Az oktatáskutatás és fejlesztés területén is több mint 25 év szakmai
tapasztalattal rendelkezünk.

Központunk Budapesten található.
Magyarország minden megyéjében a cég fennállása óta szervez képzéseket.
Az évek során széleskörű munkakapcsolat alakult ki a közoktatási intézményekkel és fenntartóikkal.

Az OKKER Oktatási Zrt. alapvető célja, hogy a pedagógusképzés, továbbképzés,
módszertani munka, szakértés, szaktanácsadás, konferenciaszervezés és oktatási
minőségfejlesztés feladatait nagyfokú dinamikával, gyors reagáló képességgel
hajtsa végre. Az oktatáskutatás és fejlesztés területén is több éves szakmai
tapasztalattal rendelkezünk.

Az OKKER Oktatási és Kereskedelmi Zrt. a pedagógiai szakmai szolgáltatást korábban több (egy budapesti és két vidéki) intézete révén látta el, és olyan projektek megvalósításai kapcsolódnak nevéhez, mint például:

·       1998.
Oktatási Minisztérium „A pedagógiai programok szakértői véleményezése során szerzett tapasztalatok”,

·       1998. A közoktatásban alkalmazható pedagógiai rendszerek elméleti megalapozása,

·       1999.OKAIM-modell (OKKER Adaptív Intézményi Minőségbiztosítás) kidolgozása

·       EDU-COOP –nak készített kiadványaink, jó gyakorlatok gyűjteménye

·       2011-2012.
Biztos Kezdet Óvodai Program kutatás-fejlesztés program

·       2011-2012.
Az SNI fejlesztések beépülése a közoktatásba

·       2013-2014.
„A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását támogató protokollok
vonatkozásában kutatás-fejlesztési program kifejlesztése

·       2012 – 2015.
A TÁMOP-3.1.2 – 12/2 -2012 – 0012 azonosítószámú projekt  Természettudományos tartalmakhoz kapcsolódó IKT alapú mérés (Digitális Öveges)”

 

OKJ-szakmát adó képzések 

Az OKKER 1992-ben kapcsolódott be a felnőtt szakképzésbe a munkanélküliek átképzésével.
A Fővárosi és Pest megyei munkaügyi központok támogatásával, fővárosi középfokú iskolákkal közösen folytattuk a szakmai végzettséget biztosító tanfolyamokat különböző szakmákban.

Ezeken a képzéseken évenként 200-250-en végeztek tanfolyamainkon.

Képzési tevékenységünk jelentős területét képezte az Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzések bonyolítása.
Képzési kínálatunk ebben a képzési körben az informatikai szakirányokon
alapult.

Az évek során kialakultak azok a középfokú szakmai képzések, amelyekben hosszú időn keresztül folyt a szakképzés:

–        számítógép-kezelő,
–        számítástechnikai szoftverüzemeltető,
–        oktatási informatikus,
–        multimédia-fejlesztő.

Évenként 250-300 fő vett részt a képzésekben és tett vizsgát.

A képzési paletta az alapképzéstől a felsőfokú informatikai végzettséget nyújtó
képzésekig terjedt; az OKJ-s tanfolyamok legjelentősebb megrendelői rétege a
Munkaügyi Központok voltak.

Pedagógus továbbképzés 

Felsőfokú intézményekkel, pedagógusképző főiskolákkal, egyetemekkel együttműködve részt vállalunk a pedagógusok továbbképzésében. A TÁMOP és HEFOP programokban tanácsadói szolgáltatásokat nyújtottunk és képzési tevékenységet folytattunk.

Akkreditált pedagógus-továbbképzéseink 

Akkreditált pedagógus továbbképzéseinken, amelyeket száma közel 70 volt A képzésekhez kapcsolódóan évek óta végzünk különböző tananyagfejlesztéseket (hagyományos és digitális). 
A tananyag-tréninganyag fejlesztések és ezek akkreditációja meghatározó és keresett szolgáltatásunk.

Szakértői, szaktanácsadói munka

Az OKKER Oktatási Zrt. 2005 októbere és 2006 októbere között ellátta Pest megye teljes körű pedagógiai szolgáltatását: szakértői, szaktanácsadói feladatokat láttunk el, helyszíni tanácsadásokat, továbbképzéseket, konferenciákat szerveztünk.
Vállalt feladatunk fontos részét tette ki a tanulmányi és tehetségkutató versenyek
szervezése és ezek összehangolása.

Pest Megye Önkormányzata részére 2009-2012. között az általános és középiskolások számára pályaorientációs, pályaválasztási és pályakorrekciós tanácsadást nyújtottunk, pszichológiai képességvizsgálatot és pszichológiai tanácsadást végeztünk.

 

Konferenciák

 Az elmúlt 25 évben mintegy 100 országos konferenciát, tanácskozást, szakmai munkaértekezletet szerveztünk.
konferenciák anyagát sok esetben kiadvány formájában is megjelentettük. 

Cégünk legújabbkori története 2015-től
napjainkig
 

·       2015.
„Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés
és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt
keretében”

·       2015.
TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 – „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és
tartalmának fejlesztése kiemelt projekt 4. Szakmai folyamatellenőrzési rendszer
kidolgozása alprojekt keretében a 3.4. A próbaellenőrök és a bevezetést segítő
szakértők, ellenőrök felkészítési és tudásmérő anyagának elkészítése; a 3.5. Az
intézményi szakemberek felkészítési anyagának elküldése; a 6.4. A
próbaellenőrzések tapasztalatainak összegyűjtése, elemzése, javaslatok a
korrekcióra, valamint a 7.1. A rendszer bevezetését támogató szakértők,
ellenőrök felkészítése és a 7.2. A képző intézmények és a fenntartók
képviselőinek, munkatársainak felkészítése Gantt pontokhoz kapcsolódó feladatok
ellátásáról.”

·       2016 – napjainkig – „A GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése”
projekt keretében a lakosság digitális kompetenciájának növelése, mely a
munkaképes korú felnőtt lakosság körében hozzájárul a foglalkoztathatóság
javításához, ösztönzi a társadalmi felzárkózást segítő további felnőttkori
tanulást, javítja a hozzáférést az IKT (információs és kommunikációs
technológiák) használatot igénylő technológiai környezetben megnyíló
álláslehetőségekhez.

 

Első lépések a digitális
világba – IKER 1. szintű képzés és az Önállóan használom az informatikai eszközömet
– IKER 2. szintű képzések keretében az OKKER Oktatási Zrt közel 250 db képzést
tartott meg több mint 3.000 személy bevonásával.

A cég célja: jövőben még több ember bevonása a projektbe.